Γιατί λοιπόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα ηλεκτρονικά ατμιστικά προϊόντα σαν να είναι ίδια με τα προϊόντα καπνού?
Αυτή η σύγχυση, που τροφοδοτείται εν μέρει από την παραπλανητική έρευνα και την μη κριτική κάλυψη των μέσων ενημέρωσης, μπορεί να παραπλανήσει τους καπνιστές που αναζητούν μια λιγότερο επικίνδυνη εναλλακτική λύση από το κάπνισμα.

Πράγματι, ένας αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών και φορέων δημόσιας υγείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ατμιστικά προϊόντα είναι πολύ λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα. Ανεξάρτητες έρευνες υποδηλώνουν ότι η μετάβαση από το κάπνισμα στο άτμισμα θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία. Το Βασιλικό Κολέγιο Ιατρών και Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, για παράδειγμα, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το άτμισμα είναι έως και 95% λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα.

Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να πείσουν εκατομμύρια καπνιστές να στραφούν στο άτμισμα, βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία και ενδεχομένως εξοικονομώντας δισεκατομμύρια ευρώ από κοινωνικές δαπάνες.

Βοηθήστε μας να πείσουμε τους Ευρωπαίους ρυθμιστές να πολεμήσουν την ομίχλη γύρω από τα ηλεκτρονικά ατμιστικά προϊόντα. Μαζί, μπορούμε να διευκολύνουμε τους ευρωπαίους καπνιστές να στραφούν σε ηλεκτρονικά ατμιστικά προϊόντα, εξαλείφοντας μερικές από τις πιο περιοριστικές ρυθμίσεις όσον αφορά τον καπνό, όπως είναι οι περιορισμοί γύρω από τα σημεία πώλησης και η εφαρμογή των ειδικών φόρων κατανάλωσης καπνού.

Δεν ζητούμε τα ηλεκτρονικά ατμιστικά προϊόντα να μην ρυθμίζονται νομοθετικά, αλλά να ρυθμίζονται με μία πιο έξυπνη μέθοδο.