Υπογράψτε την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών

Υπογράψτε την ECI

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών (ECI) επιτρέπει στους ομοϊδεάτες πολίτες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσουν την αλλαγή κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ECI δίνει σε εσάς - τους πολίτες – ισχυρότερο λόγο όσον αφορά νόμους που επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή. Χρειαζόμαστε ένα εκατομμύριο υπογραφές για να δημιουργήσουμε αυτή την αλλαγή.

Η ECI μας ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διαχωρίζει τα ατμιστικά προϊόντα από τα προϊόντα καπνού.

Ασκήσετε το δημοκρατικό σας δικαίωμά με το να συνταχτείτε μαζί μας!


Δήλωση αποστολής

Μάθετε περισσότερα

Τα ατμιστικά προϊόντα πρέπει να αποκλειστούν από την οδηγία που αφορά τα προϊόντα καπνού.

Reach out your candidates via grassroots

Πάρτε μέρος στην λαϊκή εκστρατεία

Αποκτήστε πρόσβαση στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη χώρα σας

Μια λαϊκή εκστρατεία είναι ένα κίνημα δομημένο από κάτω προς τα πάνω που στοχεύει να ενεργοποιήσει τους πολίτες της να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα στο οποίο πιστεύουν. Αλλά λειτουργεί μόνο με τη δράση σας.

Η λαϊκή πλατφόρμα μας θα σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με τους Eυρωβουλευτές της χώρας σας και να δημιουργήσετε πραγματική ώθηση για αλλαγή.

Οπότε μην υπογράφετε απλά, αλλά κάντε την φωνή σας να ακουστεί!